అన్ని పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు DailyEducation.in తరపున ఉచితంగా PDF’s అందించడం జరుగుతుంది.


 రోజువారి కరెంట్ అఫైర్స్


 అంతర్జాతీయ కరెంట్ అఫైర్స్


 జాతీయ కరెంట్ అఫైర్స్


 రాష్ట్రీయ కరెంట్ అఫైర్స్


 క్రీడలు, ట్రోఫీలు


 నియామకాలు


 ఆర్థిక వ్యవస్థ


 సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మరియు ఇతర అంశాలు సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ యొక్క PDF’s మా వెబ్సైట్ ద్వారా ఉచితంగా అందిస్తున్నాము.

Download PDF

Tags: , , , , , , , , , , ,