கார் கவிழ்ந்து விபத்து - வட்டார கல்வி அலுவலர் உயிரிழப்பு

naveen

Moderator
Please, Log in or Register to view URLs content!கார் கவிழ்ந்து விபத்து - வட்டார கல்வி அலுவலர் உயிரிழப்பு

Please, Log in or Register to view URLs content!


*உளுந்தூர்பேட்டை அருகே நிலைதடுமாறி சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்ததில் வட்டார கல்வி அதிகாரி பலி* ஏ.குமாரமங்கலம் மாதிரி பள்ளி அருகே நிகழ்ந்த விபத்தில் வட்டார கல்வி அலுவலர் செலின்மேரி உயிரிழப்பு* படுகாயமடைந்த மேலும் 3 ஆசிரியர்கள் சிகிச்சைக்காக உளுந்தூர்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதி* செல்லின்மேரி தியாகதுருகம் BEO என தகவல்.
 
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock