కెనరా బ్యాంక్ నుంచి వ్యక్తిగత రుణం పొందటం ఎలా? 2023

hanuman

Active member

How To Get Personal Loan From Canara Bank In Telugu


కెనరా బ్యాంకు : హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ ఆర్టికల్ లో కెనరా బ్యాంకుకి సంభందించిన పర్సనల్ లోన్ ని ఆన్లైన్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, ఈ పర్సనల్ లోన్ పొందాలి అంటే మనకు ఏ అర్హత ఉండాలి, డాకుమెంట్స్ ఏమి కావాలి అనే వాటి గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

కెనరా బ్యాంకు గురించి మన అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. ఇది ఒక ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకు. ఈ బ్యాంకు లో వడ్డీ రేటు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. పర్సనల్ లోన్ అప్లై చేసిన కొద్ది గంటలలోనే లోన్ వస్తుంది.

canara bank personal loan in telugu 2023


Canara Bank Personal Loan Eligibility In Telugu


మనం ఈ కెనరా బ్యాంకు లో వ్యక్తిగత రుణం పొందాలి అంటే మనకు ఈ క్రింది అర్హతలు ఉండాలి.

 1. భారతీయ పౌరులై ఉండాలి.
 2. వయస్సు 21 పైన 60 లోపల ఉండాలి.
 3. నెలకు కనీసం 15000 రూ ఆదాయం ఉండాలి.
 4. బ్యాంకు లో అకౌంట్ ఉండాలి.

Canara Bank Personal Loan Required Documents In Telugu


ఫ్రెండ్స్ మనం కెనరా బ్యాంకు లో వ్యక్తిగత రుణం పొందాలి అంటే మన వద్ద ఈ క్రింది డాకుమెంట్స్ ఉండాలి.

 1. ఆధార్ కార్డ్
 2. పాన్ కార్డ్
 3. 2 పాస్ ఫోటోలు
 4. 3 నెలల బ్యాంకు స్టేట్మెంట్
 5. మీరు స్యాలరి పర్సన్ అయితే 3 నెలల స్యాలరి స్లిప్స్
 6. మీరు బిజినెస్ పర్సన్ అయితే 3 సంవత్సరాల Itr

Canara Bank Personal Loan Features In Telugu


మనం ఇప్పటి వరకు ఈ పర్సనల్ లోన్ రావాలంటే మనకు ఏ అర్హతలు ఉండాలి, డాకుమెంట్స్ ఏమి ఉండాలి అని తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ కెనరా బ్యాంకు పర్సనల్ లోన్ లో ఉన్నటువంటి ఫీచర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం.

 1. ఫ్రెండ్స్ మనం కెనరా బ్యాంకు పర్సనల్ లోన్ నుంచి 10 లక్షల వరకు లోన్ పొందవచ్చు.
 2. లోన్ రీపేమెంట్ టైం 7 సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది.
 3. ప్రాసెసింగ్ ఫి 1% ఉంటుంది.
 4. వడ్డీ రేటు 11.75% నుంచి 16.25% మధ్య ఉంటుంది.
 5. 100% డిజిటల్ ప్రాసెస్.

Canara Bank Personal Loan Apply Process In Telugu


ఫ్రెండ్స్ మనం కెనరా బ్యాంకు పర్సనల్ లోన్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో క్రింద వివరంగా తెలుసుకుందాం.

 • క్రింద ఇచ్చిన లింక్ ద్వారా కెనరా బ్యాంకు మెయిన్ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళండి.
 • కుడి పక్కన ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ లో personal loan పై క్లిక్ చేయండి.
  canara bank personal loan apply 2023 telugu
 • ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ వస్తాయి అవి :
 1. Upto Onelakh
 2. More Than Onelakh
 • మీకు ఎంత లోన్ దానిని బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకోండి.
 • మీకు గనుక ఒక లక్ష వరకు లోన్ కావాలి అని అనుకుంటే upto onelakh పై క్లిక్ చేయండి.
 • మీ పేరు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మొబైల్ నెంబర్, అకౌంట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి get otp పై క్లిక్ చేయండి.
 • మీ మొబైల్ కి ఒక otp వస్తుంది దాన్ని ఎంటర్ చేయండి.
 • మీ యొక్క డాకుమెంట్స్ ను అప్లోడ్ చేయండి.
 • లోన్ అప్లై చేయండి.
 • లోన్ అప్లై చేసిన 2 లేదా 7 రోజులలో లోన్ అమౌంట్ వస్తుంది.
 • అదే మీరు More Than Onelakh పై క్లిక్ చేశారనుకోండి.
 • Please select type of Loan Application ను సెలెక్ట్ చేసుకోండి.
 • Customer ID, Date of Birth, క్యాప్చ ని ఎంటర్ చేసి Generate Otp పై క్లిక్ చేయండి.
 • మీ మొబైల్ కి ఒక otp వస్తుంది దాన్ని ఎంటర్ చేయండి.
 • లోన్ కి కావాల్సిన వివరాలు ఎంటర్ చేయండి.
 • అంటే మీ డిటైల్స్, kyc ని చేసుకోండి.
 • లోన్ అప్లై చేయండి.

పైన తెలిపిన విధంగా మీరు మీకు ఎంత లోన్ కావాలో దానిని బట్టి ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని వ్యక్తిగత రుణం కోసం ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.

Please, Log in or Register to view URLs content!

 
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock